drevesnica

Drevesnica Zakotnik

Nahajamo se v Dorfarjih, gručasti vasi na zahodnem robu Sorškega polja, na nadmorski višini 372,6 m. Vasica leži ob cesti Škofja Loka - Kranj, tam kjer cesta ostro zavije se odcepi proti Crngrobu. Naša drevesnica se nahaja 500m od glavne ceste Šk. Loka - Kranj.

Nekdaj je bila to predvsem poljedelsko - Živinorejska kmetija. Od leta 1927 pa se ukvarjamo tudi z vzgojo sadnih sadik in to tradicijo nadaljujemo še danes. V zadnjih letih smo se pričeli intenzivneje ukvarjati s sadjarstvom. Leta 2003 smo posadili prvi nasad jagod, leta 2004 pa smo napravili intenzivni nasad jablan.